உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களின் உற்ற நண்பன் தமிழ் கரோக்கே உலகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறதுஇணையத்திலே புதுவடிவம். மனதை கொள்ளைகொள்ளும் பாடல்களின் கரோக்கே இசைவடிவம் துல்லிய ஒலியமைப்பில் பெற்றிடவும் , உங்கள் விருப்பத்துக்குரிய பாடல்கள் எதுவாயினும் ஒரே வாரத்தில் செய்து கொள்ள எம்மை தொடர்பு கொள்ளவும்
FOR CONTACT - tamilkaraokeworld@msn.com

 

facebook-logo.jpg (140×50)
http://www.tamilkaraokeworld.com/youtube.jpeg

Most Recent Products